Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2013 к.г.н. Водный режим рек бассейна Дона в условиях меняющегося климата

Результаты деятельности

Соавторы: Фролова Н.Л., Рец Е.П., Повалишникова Е.С., Сазонов А.А., Харламов М.А., Джамалов Р.Г., Самсонов Т.Е., Агафонова С.А., Григорьев В.Ю., Илич В.П., Магрицкий Д.В., Езерова Н.Н., Телегина Е.А., Сафронова Т.И., Илюшина (Михайлюкова) П.Г., Чижова Ю.Н., Буданцева Н.А., Гончаров А.В., Пахомова О.М., Телегина А.А., Варенцова Н.А., Васильчук Ю.К., Дурманов И.Н., Косицкий А.Г., Токарев И.В., Энтин А.Л., Гельфан А.Н., Горбаренко А.В., Поповнин В.В., Бугров А.А. Гречушникова М.Г. Чалов С.Р. Болгов М.В. Игонина М.И. Крыленко И.Н. Blöschl G. Белозёров Е.В. Георгиади А.Г. Евстигнеев В.М. Смирнов А.М. Чалов Р.С. Arheimer B. Aronica G.T. Chirico G.B. Hall J. Jamie H. Kosolapov A.E. Merz B. Ognjen B. Parajka J. TOKAREV I. Ward P.J. Алексеевский Н.И. Варенцов М.И. Варенцова Н.А. Горбунова И.А. Ефимова Л.Е. Коваленко Н.В. Коронкевич Н.И. Кричевец Г.Н. Лошакова Н.А. Панин А.В. Суркова Г.В. Терский П.Н. Эдельштейн К.К. Abeshu G.W. AghaKouchak A. Ardian B. Aznar B. Balkhi L. Biancamaria S. Bradley C. Budiyono Y. Capewell L. Carlson H. Cavus Y. Coxon G. Daliakopoulos I. Delus C. Erfurt M. Esposito G. Freer J. Gain A.K. Grillakis M. Huning L.S. Ionita M. Khoi D.N. Kieboom N. Koutroulis A. Kreibich H. Liudmyla G. Loshakova N.A. Macdonald D. Mazzoleni M. McKenzie A. Mendiondo E.M. Mens M. Mobini S. Mohor G.S. Molnar P. Montanari A. Murphy C.D. Nagavciuc V. Nenad Ž. Osuch M. Perdigão R.A. Petrucci O. Razavi S. Riegel J. Sadik M.S. Sairam N. Saquet E. Savelli E. Sharma S. Shaun H. Stahl K. Steinhausen M. Stoelzle M. Tang Q. Tian F. Tokarczyk T. Tovar C. Viglione A. Vorogushyn S. Wagener T. Wang Y. Wendt D.E. Wickham E. Wouter B. Yang L. van_Loon A. Айбулатов Д.Н. Алексеевский Н.И. Белозёрова М.И. Гусев Е.М. Екайкин А.А. Заславская М.Б. Зотов Л.В. Кидяева В.М. Кобыльченко (Куксина) Л.В. Козачек А.В. Корнилова Е.Д. Макшаев Р.Р. Михайлов В.Н. Мотовилов Ю.Г. Нестеренко Д.П. Овчарук В.А. Пожидаева Д.С. Полюхов А.А. Рай Т. Семенова А.А. Семин В.Н. Степаненко В.М. Терская Е.В. Торопов П.А. Фатхи М.О. Цыпленков А.С. Чалова А.С. Юмина Н.М. Aksoy H. Aksoy H. Alexander I. Alfonso M. Ali G. Alvarez-Garreton C. Alvarez-Garreton C. Arguello Souza F.A. Arguello Souza F.A. Attilio C. Barendrecht M.H. Bertola M. Bohac M. Borga M. Bos-Burgering L. Bos-Burgering L. Carrigan S. Castellarin A. Castellarin A. Claas E. Claps P. Couasnon A. Couasnon A. Csik A. Dallan E. Danilovich I. Di Baldassarre G. Di_Baldassarre G. Elena V. François D. François D. Frappart F. Frappart F. Ganora D. Gnandt B. Gribovszki Z. Grima J.O. Guse B. Guzmán D.A. Guzmán D.A. Gül Gül A. Günther K. Hanora A.a. Hsu K.C. Ivan R. Ivan Č. Ivan Č. Ivanov A.M. Jan S. Kaskela A. Kiss A. Kjeldsen H. Klodian Z. Kohnová S. Komma J. Kopylov V.N. Kriauciuniene J. Krichevets G.N. Kronvang B. Károly F. LLasat M.C. Laaha G. Lavado-Casimiro W. Lavado-Casimiro W. Lawrence D. Ledvinka O. Li H. Li H. Li W.B. Llasat M.C. Luis M. Lüdtke S. MacDonald N. Marco B. Marco B. Maria M. Mathew-Richards H. Mathew-Richards H. Mavrova-Guirguinova M. Mediero L. Mejia A. Merz R. Miloň B. Mård J. Mård J. Ngo-Duc T. Ngo-Duc T. Nguyen H.Q. Nguyen Huynh T.T. Ondrej L. Orio M. Oskoruš D. Pfister L. Pierluigi C. Quan N.H. Quintana-Seguí P. Quintana-Seguí P. Radevski I. Ridolf E. Ridolfi E. Salinas J.L. Schröder R. Schröter K. Schröter K. Shevchenko A.I. Silvia K. Szalińska W. Szalińska W. Szolgay J. Sörensen J. Sörensen J. Thao Nguyen H.T. Thao Nhi P.T. Thao Nhi P.T. Tran T.V. Tran T.V. Turner S. Valent P. Van Huijgevoort Marjolein H.J. Van Lanen H.A. Veijalainen N. Vertes A. Volpi E. Willems P. Wilson D.N. Winde F. Zambrano-Bigiarin M. Zambrano-Bigiarini M. de Ruiter M.C. de Ruiter M.C. van Huijgevoort M.H. van Vliet M.T. van Vliet Michelle T.H. Čanjevac I. Алейников А.А. Алексеевский Н.И. Алексеевский Н.И. Алешина М.А. Антонов А.А. Банщикова Л.С. Барабанова Е.А. Барендрегт Белякова П.А. Беркович К.М. Васильчук А.К. Верес А.Н. Виноградова Н.Н. Вишневская И.А. Головлев П.П. Голубчиков С.Н. Гусакова М.А. Гущина Д.Ю. Десинов Л.В. Долгов С.В. Дорожкин Е.И. Екайкин А.А. Еремина И.Д. Железнова И.В. Жук В.А. Журавлев С.А. Завадский А.С. Иванов А.М. Иванов В.В. Клименко О.А. Коробкина Е.А. Коротаев В.Н. Курочкина Л.С. Леонова Н.Б. Лошакова Н.А. Лощакова Н.П. Лукьянова А.Н. Лурье И.К. Львовская Е.А. МИЛЮКОВА И.П. Мироненко А.А. Михайлова Н.М. Молчанова Т.Г. Огуреева Г.Н. Олейников А.Д. Осколков С.М. Панышева К.М. Петраков Д.А. Промахова Е.В. Ракчеева Е.А. Ретеюм К.Ф. Рулева С.Н. Самойлова Г.С. Семенов В.А. Сурков В.В. Тебенькова Н.А. Трубецкова М.Д. Чернов А.В. Чигарева( Жаворонкова) И.А. Шапоренко С.И. Шевченко А.И. Школьный Д.И.