Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2021 стажировка Психологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова (Россия)
  • 2016 стажировка The University of Wisconsin Madison (США)

Результаты деятельности

Соавторы: Фролова Н.Л., Крыленко И.Н., Киреева М.Б., Харламов М.А., Григорьев В.Ю., Агафонова С.А., Семенова Н.К., Илюшина (Михайлюкова) П.Г., Терский П.Н., Илич В.П., Лисина А.А., Магрицкий Д.В., Василенко А.Н., Беликов В.В., Головлев П.П., Ефимов В.А., Амербаев А.Н., Завьялова Е.В., Фатхи М.О., Горин С.Л., Ефимова Л.Е., Гельфан А.Н., Гречушникова М.Г., Корнилова Е.Д., Повалишникова Е.С., Зотов Л.В., Репина И.А., Самсонов Т.Е., Чалов С.Р., Беляев Б.М. Белякова П.А. Гайдамуха М.С. Захарченко Д.И. Коваль М.В. Одоев Л.С. Телегина Е.А. Hikmatov F.H. Turgunov D.M. Алабян А.М. Базилова В.О. Гусева С.П. Захарова Е.А. Казанцев В.С. Ломов В.А. Миллионщикова Т.Д. Мишин Д.В. Осипов А.М. Пашкина М.П. Рец Е.П. Степаненко В.М. Сучилина З.А. Телегина А.А. Тимошенко А.А. Фингерт Е.А. Энтин А.Л. Abeshu G.W. AghaKouchak A. Aznar B. Balkhi L. Biancamaria S. Bradley C. Budiyono Y. Capewell L. Carlson H. Cavus Y. Coxon G. Daliakopoulos I. Delus C. Erfurt M. Esposito G. Freer J. Gain A.K. Grillakis M. Huning L.S. Ionita M. Khoi D.N. Kieboom N. Koutroulis A. Kreibich H. Macdonald D. Mazzoleni M. McKenzie A. Mendiondo E.M. Mens M. Mobini S. Mohor G.S. Nagavciuc V. Petrucci O. Razavi S. Riegel J. Sadik M.S. Sairam N. Savelli E. Sharma S. Stahl K. Steinhausen M. Stoelzle M. Tang Q. Tian F. Tokarczyk T. Tovar C. Vorogushyn S. Wagener T. Wang Y. Ward P.J. Wendt D.E. Wickham E. Wouter B. Yang L. van_Loon A. Ахмерова Н.Д. Балабин Ф.А. Банщикова Л.С. Богуцкая Е.М. Варенцова Н.А. Гончаров А.В. Дмитрович П.Д. Езерова Н.Н. Ерина О.Н. Иванов Е.Р. Калмацкая О.А. Калугин А.С. Кобякова А.А. Колодкин П.А. Корпушенков И.А. Косенков А.В. Косицкий А.Г. Кукушкин В.М. Куликов М.Е. Кучменова И.И. Ломаков О.И. Никольский Н.В. Озерова Н.А. ПИМАНОВ И.Ю. Панченко Е.Д. Пахомова О.М. Платонов М.М. Платонов М.С. Потрясаев С.А. Румянцев А.Б. Савенкова В.М. Семин В.Н. Снытко В.А. Соколов Д.И. Соломатов А.С. Сурков В.В. Терешина М.А. Тутубалина О.В. Хорошилова Е.А. Цыпленков А.С. Чалов Р.С. Чеснов В.М. Шестеркин В.П. Широков Р.С. Широкова В.А. Шицова Т.А. Юмина Н.М. попрядухин а.а. 10 Бабинцев Д.В. Aksoy H. Aksoy H. Alfonso M. Alvarez-Garreton C. Alvarez-Garreton C. Arguello Souza F.A. Arguello Souza F.A. Barendrecht M.H. Blöschl G. Bos-Burgering L. Bos-Burgering L. Bugayets A. Couasnon A. Couasnon A. Di Baldassarre G. Di_Baldassarre G. François D. François D. Frappart F. Frappart F. Grima J.O. Guzmán D.A. Guzmán D.A. Hall J. Irina O. Jarsjö J. Jarsjö J. Karthe D. Kopylov V.N. Kosolapov A.E. LLasat M.C. LOMAKOV O. Lavado-Casimiro W. Lavado-Casimiro W. Li H. Li H. Llasat M.C. Mathew-Richards H. Mathew-Richards H. Mejia A. Mård J. Mård J. Natalia C. Ngo-Duc T. Ngo-Duc T. Nguyen H.Q. Nguyen Huynh T.T. Orio M. Pietroń Quan N.H. Quintana-Seguí P. Quintana-Seguí P. Ridolf E. Ridolfi E. Saltykova E.A. Schröder R. Schröter K. Shevchenko A.I. Stanislav B. Szalińska W. Szalińska W. Sörensen J. Sörensen J. Thao Nguyen H.T. Thao Nhi P.T. Thao Nhi P.T. Thorslund J. Tran T.V. Tran T.V. Van Huijgevoort Marjolein H.J. Zakharova E. Zambrano-Bigiarin M. Zambrano-Bigiarini M. de Ruiter M.C. de Ruiter M.C. van Huijgevoort M.H. van Vliet M.T. van Vliet Michelle T.H. Алексеенко А.В. Алексюк А.И. Андреева Ю.И. Барендрегт Белозёрова М.И. Белоусова В.Н. Беркович А.К. Бешенцев А.Н. Богданова М.Д. Болгов М.В. Быковский А.И. Вервальд А.М. Гаврило М.В. Галямов Р.С. Гармаев Е.Ж. Герасимова М.И. Глазов Д.М. Глотко А.В. Голованов Д.Л. Головлева В.О. Гончуков Л.В. Гунин П.Д. Джамалов Р.Г. Дод Е.В. Доржготов Д. Дорожкин Е.И. Дурманов И.Н. Евстигнеев В.М. Журавлев С.А. Завадский А.С. Зеленцов В.А. Камышев А.А. Касимов Н.С. Киреева М.Б. Клюев А.А. Коваленков С.В. Кораблина А.Д. Коробкина Е.А. Кошелева Н.Е. Кошутин Р.А. Кравчук Г.А. Краснов Ю.В. Краснова Е.Д. Курочкина Л.С. Лаптинский К.А. Ликарь Э.Д. Лысенко Е.А. Лычагин М.Ю. Мазурин Э.Г. Максимова Т.А. Мардашова М.В. Марьинский В.В. Мо- рейдо В.М. Моисеев А.И. Морейдо В.М. Мотовилов Ю.Г. Нестеров Е.М. Низовцев В.А. Никитский А.Н. Норин С.В. Орлова А.В. Пантюлин А.Н. Пиотровский А.А. Пластинин И.В. Платонов С.В. Платонов С.В. Пожидаева Д.С. Полюхов А.А. Романенко Ф.А. Романова О.С. Романченко А.О. Рыжов А.В. Рябова Н.В. Самолетова М.И. Семенов В.А. Собисевич А.В. Соловьев Б.В. Соловьева С.С. Спиридонов В.А. Тарасов М.К. Терская А.И. Тертицкий Г.М. Тимофеев И.В. Тузова (Морозова) Е.А. Турмачев Н.В. Улановский А.А. Устюхина А.В. Харчева А.В. Чуприна Е.В. Чурюлин Е.В. Шальнова (Сорокина) О.И. Шевченко А.И. Шиловцева О.А. Шинкарева Г.Л. Шпунтова А.М. Щенин М.В. платонов а.в.