Образование

Результаты деятельности

Всего: 16 статей, 1 тезисы доклада, 2 книги, 4 доклада на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 46, Scopus: 92

Просмотреть публикации »

Соавторы: Новичкова Г.А., Масчан М.А., Валиахметова Э.Ф., Друй А.Е., Папуша Л.И., Hwang E.I., Packer R.J., Pshonkin A.V., Suntsova E.V., Карачунский А.И., Пантелеев М.А., Свешникова А.Н., Хачатрян Л.А., Ясько Л.А., Kotskaya N.N., Mamedov I.Z., Polokhov D., Serkova I.V., Trubina N.M., Zaytseva M., Жарков П.А., Зубаровская Л.С., Игнатова А.А., Киргизов К.И., Коновалов Д.М., Лебедев Ю.Б., Пономаренко Е.А., Румянцев А.Г., Сальникова Е.А., Шелихова Э. Эктова А.П. Artemenko E.O. Artemov A. Brilliantova V. Daria S. Dobrynina J. Fedorova D.V. Ignatova A.A. Kasatskaya S. Komech E.A. Korsantiya M.N. Minervina A.A. Miroshnichenkova A. Obydenny S.I. Orekhova E.V. Panferova A. Panteleev M. Poddubnaya I.V. Shekhtman A. Shugay M. Skorobogatova E.V. Supik Z.S. Sycheva A. Uzueva S.S. Yatsenko Y.P. Абелев Г.И. Алексеева Т.Р. Андреева Н.Е. Атауллаханов Ф.И. Афанасьев Б.В. Ахаладзе Д.Г. Бабичева О.Ф. Багирова Н.С. Балакирева Т.В. Балашов Д.Н. Балашов Д.Н. Баркаган З.С. Барышников А.Ю. Белобородов В.Б. Белышева Т.С. Бронин Г.О. Буров А.В. Варламова А.В. Варламова Е.Ю. Варлан Г.В. Варфоломеева С.Р. Вахонина Л.В. Волкова М.А. ГРАЧЕВ Н.С. Гамбарян С.К. Глуханюк Е.В. Горонкова О.В. Григорьевская З.В. ДЕМИНА Е.А. ДРУЙ А.Е. Давыдов М.И. Демидова А.В. Демина И.М. Диникина Ю.В. Дмитриева Н.В. Долгушин Б.И. Дубровина П.-. Жуков Н.В. Зборовская И.Б. Звягин И. Земцова Е.А. Зуева Э.Ш. Идармачев Ш.Г. Имянитов Е.Н. КАЗАКОВА А.Н. КУРНИКОВА Е.Е. Кадагидзе З.Г. Казачонок А.М. Каленник О.В. Калинин И.В. Карахан В.Б. Кассиль В.Л. Качанов Д.Ю. Кашпур А. Киреев И.И. Кисляков А.Н. Кобалава Ж.Д. Кобзев Ю.Н. Кобызева Д.А. Комков А.Ю. Кононец П.В. Кончаловский М.В. Котельников А.Г. Котлукова Н.П. Кропотов М.А. Кузнецов В.В. Кукушкин А.В. Кулагин А.Д. Курдикова Е.Н. Лабенко Е.В. Ларионова В.Б. Ликарь Ю.Н. Ломакина Г.Ю. МАСЧАН М.А. МОИСЕЕНКО Р.А. Мартьянов А.А. Мерай И.А. Миненко С.В. Михайлова Е.А. Мохов А.А. Музалевский И.Б. Наседкина Т.В. Нечеснюк А.А. Нечеснюк А.В. Нечушкина В.М. Новичкова Г.А. Нуммаев Б.Г. Нурмухаметова Е.А. Ольшанская Ю.В. Паина О.В. Панкратенко О.А. Петрова У.В. Петухова И.Н. Писарюк А.С. Поляков В.Г. Птушкин В.В. Рощин В.Ю. Рябов А.Б. СУХОВ М.Н. Скворцова Ю.Г. Скоробогатова Е.В. Старовойтова А.С. Стефанов Д.Н. Стилиди И.С. Сулейманов Э.А. Султанова Э.А. Телешова М.В. Терещенко Г.В. Тухсанбоев Е.С. Угарова Н.Н. Федорова Д. Фечина Л.Г. Филькова А.А. Фомин Д.К. Хисматуллин Р.Р. Цветков Д.С. Чудаков Д.М. Шелихова Л.Н. Шильникова И.В. Шиманская Е.В. ЩЕРБАКОВ А.П. Щербина А.А. Ядгаров М.Я. попов а.л.