Образование

Результаты деятельности

Всего: 31 статья, 1 тезисы доклада, 3 доклада на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 271, Scopus: 401

Просмотреть публикации »

Соавторы: Ainutdinov V.M., Belolaptikov I.A., Budnev N.M., Danilchenko I.A., Domogatskii G.V., Doroshenko A.A., Dzhilkibaev Z.A., D’Yachok A.N., Fialkovskii S.V., Gaponenko O.N., Golubkov K., Gress T., Grishin O., Klabukov A., Konischev K., Koshechkin A.P., Kulepov V.F., Mikheyev S., Milenin M.B., Panfilov A.I., Pan’kov G.L., Pliskovskii E.N., Rozanov M.I., Rubzov V.Y., Shaibonov B.A., Spiering C., Tarashansky B., Wischnewski R., Гресь О.А., Кузьмичев Л.А. Миргазов Р.Р. Осипова Э.А. Полещук В.А. Попова Е.Г. Просин В.В. Широков А.В. Balkanov V. Zhukov V.A. Яшин И.В. Климов Е.А. Middell E. Sheifler A. Avrorin A.V. Bogorodsky D. Mikolajski T. Bezrukov L. Borschov D. Davidov Y. Pavlov A.I. Лубсандоржиев Б.К. Kuleshov D. Суворова О.С. Sinegovsky S.I. Морозова А.Д. Burmistrov K.V. Kuznetzov V.E. Korobchenko A. Zagorodnikov A.V. Парфенов К.В. Chensky A. Klimov A.I. Klimushin S. Lyashuk V. Pan’kov A.L. Petuhov D.P. Semenei Y.A. Vasiljev R.V. Yagunov A. Синеговская Т.С. LOVTSOV S. Perevalov A. Portyanskaya I. Rastegin A. Rjabov E.V. Sinegovskaya T.S. Бережнев С.Ф. Гришин Н.И. Ермаков Г.Г. Abdrakhimov A.M. Antipin K.V. Grechnev V.V. Guseva E.N. Head J.W. Hiesinger H. Ivanov M.A. Karnaukhov V. Kiselev V.I. Kostunin D. Myshyakov I.I. Uralov A.M. Базилевский А.Т. Горяев Ф.Ф. Демидов Н.Э. Красильников С.С. Родькин Д.Г. Слемзин В.А.