Образование

Результаты деятельности

Всего: 72 статьи, 12 докладов на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 714, Scopus: 1001

Просмотреть публикации »

Соавторы: Pan’kov G.L., Осипова Э.А., Миргазов Р.Р., Konischev K., Pliskovskii E.N., Gress T., Kulepov V.F., Milenin M.B., D’Yachok A.N., Fialkovskii S.V., Panfilov A.I., Koshechkin A.P., Ainutdinov V.M., Danilchenko I.A., Dzhilkibaev Z.A., Belolaptikov I.A., Кузьмичев Л.А., Doroshenko A.A., Golubkov K., Гресь О.А., Полещук В.А., Просин В.В., Domogatskii G.V., Gaponenko O.N., Rozanov M.I., Попова Е.Г., Budnev N.M., Spiering C., Klabukov A., Tarashansky B. Wischnewski R. Sheifler A. Bogorodsky D. Широков А.В. Яшин И.В. Rjabov E.V. Rubzov V.Y. Zagorodnikov A.V. Скурихин А.В. Bannasch R. Zhukov V.A. Brudanin V.B. Grishin O. Kebkal K.G. Lyashuk V. Mikheyev S. Avrorin A.V. Gafarov A.R. Balkanov V. Kebkal O.G. Kochanov A. Климов Е.А. Лубсандоржиев Б.К. Shelepov M.D. Tabolenko V. Kuleshov D. Semenei Y.A. Смагина Т.И. Koshel F.K. Коробченко А.В. Суворова О.С. Avrorin A.V. Honz Z. Middell E. Mikolajski T. Аврорин А.Д. Кожин В.А. Tarashanky B. Belolaptikov I.A. Kuleshov D.A. ЗУРБАНОВ В.Л. Кочин А.В. Domogatsky G.V. Korobchenko A. Pavlov A.I. Bezrukov L. Borschov D. Chensky A. Davidov Y. Буднев Н.М. Парфенов К.В. Budnev N.M. Klimov A.I. Kuznetzov V.E. Бережнев С.Ф. Klimushin S. Suvorova O.V. Яковлев С.А. Burmistrov K.V. Djilkibaev Z.A. Honz Z. Pan’kov A.L. Perevalov A. Vyatchin E. Yagunov A. Zhukov V.A. Zurbanov V.L. Коростелева Е.Е. Чернов Д.В. Dvornicky R. Fajs L. Koshel' F.K. Rushai V.D. Simkovic F. Stekl I. Tarashchanskii B.A. Калмыков Н.Н. Козликин М.Б. Панасюк М.И. Птускин В.С. Сафронов Г.Б. Яковлев С.Г. Chvalaev O.V. Petuhov D.P. Rozinov M. Streicher O. Vasiljev R.V. Силаев А.А. Aynutdinov V.M. Chiavassa A. Epimakhov S.N. Karnaukhov V. Kebkal A.G. Moiseiko N.I. Гришин Н.И. Ермаков Г.Г. Свешникова Л.Г. Силаев А.А. Яковлев С.А. Antipin K.V. Antokhonov B.V. Brückner A. Hampf D. Horns D. Karpov N.N. Kostunin D. Kunnas M. LOVTSOV S. Mikheev S.P. Nachtigall R. Nazari V. Porelli A. Portyanskaya I. Rastegin A. Rowell G. Rubtsov P. Rubtsov V.F. Spitschan D. Tarashanski B.A. Yu R.V. Zablotsky A.V. Васильев Р.Б. Дьячок А.Н. Карамов Э.В. Круглов Д.Ю. Крюков М.М. Монхоев Р.Д. Панфилов А.И. Перевалов А.А. Похил Г.П. Besson D. DOBRYNIN V. Demidov Domogatsky G.V. Dobrinin V. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Zh A.M. Einhaus U. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Haungs A. Hiller R. Hons Z. Jr Karpov N.I. Kazarina Y. Klimushin B. LjashukVI Lolenko A.I. M I.R. M I.R. M I.R. Middell A. Nikiforov S. Pakharukov A. Pokhorukov A. Polityko S.I. Rzhetsichkii A.V. Schmidt T. Schröder F G. Sinegovsky S.I. Sorokovikov M.N. Sorokovikov M.N. T Gress (Irkutsk State I.U. Tluczykont M. Vishnevskii R. Zirakashvili V. Zurbanov Hide V.L. the Baikal-GVD ProjA D Avrorin S.o. Карпов Н.И. Лубсандоржиев Н.Б. Павлов А.А. Пахоруков А.Л. РУБЦОВ В.Ю. дорошенко