Shaibonov B.A.

Shaibonov B.A.

Соавторы: Pan’kov G.L., Осипова Э.А., Konischev K., Kulepov V.F., Pliskovskii E.N., Mirgazov R.R., Gress T., Milenin M.B., D’Yachok A.N., Fialkovskii S.V., Panfilov A.I., Koshechkin A.P., Ainutdinov V.M. показать полностью..., Danilchenko I.A., Dzhilkibaev Z.A., Belolaptikov I.A., Кузьмичев Л.А., Doroshenko A.A., Гресь О.А., Полещук В.А., Просин В.В., Domogatskii G.V., Gaponenko O.N., Rozanov M.I., Попова Е.Г., Budnev N.M., Golubkov K., Spiering C., Klabukov A., Tarashansky B., Wischnewski R., Sheifler A., Bogorodsky D., Широков А.В., Яшин И.В., Rubzov V.Y., Lyashuk V., Rjabov E.V., Zagorodnikov A.V., Zhukov V.A., Скурихин А.В., Grishin O., Mikheyev S., Avrorin A.V., Balkanov V., Bannasch R., Brudanin V.B., Kebkal K.G., Kochanov A., Климов Е.А., Gafarov A.R., Lubsandorzhiev B.K., Kebkal O.G., Kuleshov D., Shelepov M.D., Semenei Y.A., Tabolenko V., Смагина Т.И., Koshel F.K., Суворова О.С., Avrorin A.V., Middell E., Mikolajski T., Аврорин А.Д., Honz Z., Tarashanky B., Кочин А.В., Belolaptikov I.A., Kuleshov D.A., Коробченко А.В., Domogatsky G.V., Korobchenko A., Pavlov A.I., ЗУРБАНОВ В.Л., Кожин В.А., Bezrukov L., Borschov D., Chensky A., Davidov Y., Буднев Н.М., Парфенов К.В., Budnev N.M., Klimov A.I., Kuznetzov V.E., Бережнев С.Ф., Klimushin S., Suvorova O.V., Яковлев С.А., Burmistrov K.V., Djilkibaev Z.A., Honz Z., Pan’kov A.L., Perevalov A., Vyatchin E., Yagunov A., Zhukov V.A., Zurbanov V.L., Коростелева Е.Е., Чернов Д.В., Koshel' F.K., Tarashchanskii B.A., Калмыков Н.Н., Панасюк М.И., Птускин В.С., Яковлев С.Г., Chvalaev O.V., Petuhov D.P., Rozinov M., Streicher O., Vasiljev R.V., Силаев А.А., Aynutdinov V.M., Chiavassa A., Epimakhov S.N., Karnaukhov V., Kebkal A.G., Moiseiko N.I., Yu R.V., Гришин Н.И., Ермаков Г.Г., Свешникова Л.Г., Силаев А.А., Яковлев С.А., Antipin K.V., Antokhonov B.V., Brückner A., Dvornicky R., Fajs L., Hampf D., Horns D., Karpov N.N., Kostunin D., Kunnas M., LOVTSOV S., Mikheev S.P., Nachtigall R., Porelli A., Portyanskaya I., Rastegin A., Rowell G., Rubtsov P., Rubtsov V.F., Rushai V.D., Simkovic F., Spitschan D., Stekl I., Tarashanski B.A., Zablotsky A.V., Васильев Р.Б., Дьячок А.Н., Карамов Э.В., Козликин М.Б., Миргазов Р.Р., Панфилов А.И., Перевалов А.А., Похил Г.П., Сафронов Г.Б., Besson D., DOBRYNIN V., Demidov Domogatsky G.V., Dobrinin V., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Einhaus U., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Haungs A., Hiller R., Hons Z., Jr, Karpov N.I., Kazarina Y., Klimushin B., LjashukVI, Lolenko A.I., M I.R., M I.R., M I.R., Middell A., Monhoev R., Monkhoev R., Nikiforov S., Pakharukov A., Pakhorukov A.L., Pokhorukov A., Polityko S.I., Rzhetsichkii A.V., Schmidt T., Schröder F G., Sinegovsky S.I., Sorokovikov M.N., Sorokovikov M.N., T Gress (Irkutsk State I.U., Tluczykont M., Vishnevskii R., Zagorodnikov and V L Zurbanov A.V., Zirakashvili V., Zurbanov Hide V.L., the Baikal-GVD ProjA D Avrorin S.o., Карпов Н.И., Лубсандоржиев Б.К., Лубсандоржиев Н.Б., Павлов А.А., РУБЦОВ В.Ю., дорошенко

69 статей, 12 докладов на конференциях

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 668, Scopus: 820

IstinaResearcherID (IRID): 577431

Деятельность