Агеев Ф.Т.

Агеев Ф.Т.

Соавторы: Мареев В.Ю., Орлова Я.А., Belenkov Y.N., Беленков Ю.Н., Арутюнов Г.П., Ovchinnikov A.G., Рябцева О.Ю., Середенина Е.М., Бланкова З.Н., Кулев Б.Д., Галявич А.С., Даниелян М.О., Козиолова Н.А. показать полностью..., Лопатин Ю.М., Плисюк А.Г., Гиляревский С.Р., Патрушева И.Ф., Васюк Ю.А., Баранова И.В., Беграмбекова Ю.Л., Коротеев А.В., Михайлов Г.В., Свиридова Л.А., Беленков Ю.Н., Глезер М.Г., ДРАПКИНА О.М., Кадушина Е.Б., Кобалава Ж.Д., Коц Я.И., Кузьмина А.Е., РЕВИШВИЛИ А.Ш., Скворцов А.А., Шляхто Е.В., Boytsov S.A., Narusov O.Y., Виценя М.В., Гендлин Г.Е., Масенко В.П., Нуралиев Э.Ю., Поляков Д.С., СКИБИЦКИЙ В.В., Фомин И.В., Чазова Т.Е., Арзамасцева Н.Е., Баринова И.В., ГАРГАНЕЕВА А.А., Даниелян М.О., Камалов А.А., Лазебник Л.Б., Моисеев В.С., ПЕРЕПЕЧ Н.Б., Смирнова М.Д., Терновой С.К., Фофанова Т.В., Якушин С.С., Aseychev A.V., DUPLYAKOV D.V., Fedotenko I.A., Kuzmina A.E., Shlyakhto E.V., TARLOVSKAYA E.I., Басинкевич А.Б., Борисов А.А., Деев А.Д., Жубрина Е.С., Кастанаян А.А., Кечеджиева С.Г., Мартынов А.И., Недошивин А.О., Нелюбина А.С., Овчинников А.Г., Оганов Р.Г., Ольбинская Л.И., Осмоловская Ю.Ф., СИТНИКОВА М.Ю., Саидова М.А., Сайфутдинов Р.Ш., Смирнова М.Д., Смирнова М.Д., Сусликов А.В., Тхостов А.Ш., Фомин И.В., Чазова И.Е., Deev A.D., Salasyuk A.S., Sharina M., Shcherbinina E.V., Tikhaze A.K., Yakunin S.N., Zherebchikova C., Ардашев А.В., Артемьева Е.В., Бадалов Н.Г., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бакланова Н.А., Бородулина И.В., Волкова Э.Г., Галанинский П.В., Гапон Л.И., Голшмид М.В., Готье С.В., Жигунова Л.В., Капранов В.В., Кочегура Т.Н., Лапина Ю.В., Лахова Е.Л., Либис Р.А., Лопатин Ю.М., Лосева Е.А., Макарова В.Г., Маленкова В.Ю., Малишевский М.В., Мареев Ю.В., Марфина Т.В., Матвеев Ю.В., Матчин Ю.Г., Мухина А.А., Недогода С.В., Парфёнова Е.В., Рогожкина Ю.А., Самсонова Н.С., Санкова А.В., Сатлыкова Д.Ф., Семина Е.В., Синицын А.П., Стукалова О.В., Татарский Б.А., Терещенко С.Н., Титов В.Н., Хежева Ф.М., Хлечян А., Хома Е.А., Чесникова А.И., Чумачек Е.В., Шестакова М.В., 11 Рябцева О.Ю., 5 R.O., AZIZOVA O., Aslanyan É.G., Baldina O.N., Belenkov Y.N., Berkovitch O.A., Burgalova M., Galaninskyi P.V., Goubrina E.S., Iavelov I., Kheimets G.I., Kotkina T.I., LANKIN V., Lahova E.L., MAKOLKIN V., Mikhailov G.A., Moiseyev V.S., Nasonova S., Nikitin Y.P., Ogerelieva M., Rogoza A.N., Shapeton A., Shechrbinina E.V., Simonova G.I., Valikulova F.Y., Vygodin V., Zherebchikova K., Zhigunova L.V., Агеева Н.В., Агеева Н.В., Акопян Ж.А., Александрия Л.Г., Амбросимова О.Ю., Аронов Д.М., Артемова Е.В., Артемьева Е.Г., Артемьева Е.Г., Артемьева Е.Г., Атауллаханова Д.М., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Байдина О.С., Барсов Д.А., Беленков Ю.Н., Бойцов С.А., Виллевальде С.В., Волкова Э.Г., ГРИНШТЕЙН Ю.И., Гаджи-Касумов В.С., Гарганеева А.А., Герасимова В.В., Гиляревский С.Р., Гупало Е.М., Давыдова Н.А., Давыдова Н.А., Демидов И.В., Джахангиров Т.Ш., Добронравов В.А., Дощицин В.Л., Дробижев М.Ю., Ефименко А.Ю., Ефремовцева М.А., Железных Е.А., Жиров И.В., Житняя Ю.С., Журбина Е.С., Затейщиков Д.А., Иваненко В.В., Иванченко В.С., Иртуганов Н.Щ., КОТОВСКАЯ Ю.В., Казей Д.В., Кательницкая Л.П., Кечеджиева С.Г., Козловская Л.В., Колчин А.А., Коновалова Г.Г., Коновалова Г.Г., Конрады А.О., Константинова Е.В., Константинова Е.В., Коробова Е.И., Кузнецов В.А., Кузьмин А.Г., Ланкин В.З., Ларина О.М., Либис Р.А., Либис Р.А., Либис Р.А., Линчак Р.М., Лопатин Ю.М., Макаревич П.И., Макарова Е.А., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Маленкова В.Ю., Маликова А.В., Мареев Ю.В., Мартыненко А.В., Мацкеплишвили С.Т., Моисеев С.В., Моисеев С.В., Мустаева С.Э., Мухин Н.А., Неласов Н., Нуралиев Хеймец Э.Ю., Обренович-Кирчански Б., Обренович-Кирчански Б., Обренович-Кирчапски Б., Орлова И.А., Остоич М., Остоич М., Остоич М., Ощепкова Е.В., Патрушева И.Ф., Платонова Ю.В., Подземельников Е.В., Поздняков Ю.М., Полтавская М.Г., Поляков Д.С., Поляков Д.С., Привалова Е.В., Ризаев Р.Г., Рылова А.К., Савченко В.Г., Сазонова Л.Н., Самко А.Н., Сангонова Д.Ф., Санкова А.В., Сафиуллина А.А., Сербул В.М., Сергеев И.Л., Синицын В.Е., Ситникова М.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Совет А.И., Соколов Е.И., Соколова А.В., Спасский А.А., Сторожаков Г.И., Талышинский Р.М., Терещенко А.С., УСКАЧ Т.М., Фомин В.В., Хохлов Р.А., Хохлов Р.А., Хохлов Р.А., Цыбульская Т.В., Чернина Г.В., Чесникова А.И., Шальнов С.А., Шапошник И.И., Шария М.А., Шаронов Г.В., Шугушев К.К., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Якунин С.А., Якушин С.С., Якушин С.С., борисов и.

174 статьи, 3 книги, 17 докладов на конференциях, 7 тезисов докладов, 2 патента, 1 диссертация

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 141, Scopus: 55

IstinaResearcherID (IRID): 1483543

Деятельность