Область научных интересов

Не указана.

Образование

Результаты деятельности

Всего: 31 статья, 3 тезисов докладов, 4 книги, 1 доклад на конференции.

Количество цитирований статей в журналах по данным Scopus: 2

Просмотреть публикации »

Соавторы: Демидов Л.В., Орлова К.В., Utyashev I.A., Петенко Н.Н., Мартынков Д.В., Самойленко И.В., Мазуренко Н.Н., Трофимова О.П., Цыганова И.В., Mudunov A.M., Барышников К.А., Делекторская В.В., Косырев В.Ю., Маркина И.Г., Михайлова И.Н., Фалалеева Н.А., Харкевич Г.Ю., Шубина И.Ж., Яровая В.А., Яровой А.А., Chebanov D.K., Parsunkova K.A., Unguryan V.M., Бибилашвили Р.Ш., Болотина Л.В., Вишневская Я.В., Долгушин Б.И., Жукова Л.Г., КАРАБИНА Е.В., Карпова А.С. Киселевский М.В. Крамчанинов М.М. Круглов Е.А. Морозова Л.Ф. Соснин М.И. Строяковский Д.Л. Федянин М.Ю. Akhmatova A.M. Akhmetyanova A.E. Alessandro F. Anokhina E.Р. Antoshkina M.I. Avagimyan K.L. Azanov A.Z. Babina K.G. Balatskaya N.V. Baldin P.L. Bogacheva D.V. Bogacheva M.V. Borzyanitsa S.M. Cheremushkin E.A. Chermakova K.V. Chernova V.V. Chichkanova A.S. Chirkova T.A. Demchenkova M.V. Dergunov A.S. Deshkina T.I. Diduk O.V. Dmitrochenko M.V. Dumbrava R.A. Dzhentemirov S.K. Efendieva S.N. Emelyanov S.A. Ershova M.M. Fedenko A.A. Feoktistova P.S. Gasparov B. Gilmutdinov I.F. Goldshmidt P.R. Gorshenina M.N. Ivanilov K.Y. Kazmin A.I. Khabrieva K.M. Khodkevich A.V. Komoza Y.V. Kopanev A.S. Kornienko T.I. Kostalanova Y.V. Krasilnikova M.A. Kryuchkova E.I. Kuzevanova E.A. Lebedeva L.N. Li Yaroslav A. Lozovskaya Y.A. Lukhmanova D.A. Maleyko M.L. Markina P.M. Mashtapa V.V. Mazur N.S. Mezhueva A.O. Mironenkova Y.A. Mironov O.V. Mischenko A.A. Mitapov Z.S. Moiseenko F.V. Molodyk A.A. Murzina Y.I. Musaeva K.S. Musin S.I. Narovenkova K.V. Ogloblin A.N. Orlova R. Osodoeva S.N. Ovsienko E.N. Parsadanova E.L. Pavlikova O.A. Pavlova E.M. Peganova E.V. Petrukhnenko V.A. Pimonova I.S. Pobedintseva U.A. Pobedintseva Y.A. Polshina N.I. Prokopenko I.A. Protsenko S.A. Radyukova I.M. Ramazanova M.S. Ruzhnikova A.A. Safarova A.R. Saydullaeva A.F. Shakhnovich E.B. Shakurova N.R. Simanenkov K.E. Sivunova I.D. Skotnikov R.A. Sobolev M.M. Soloveva E.P. Syusyukaylova O.A. Tantsyrev D.A. Taskina D.K. Temirsultanova K.T. Teterich A.A. Tsygankova N.S. Tyugina Y.A. Tyulegenova M.Z. Vaschenko V.A. Vihrova A.S. Volkonskiy M.V. Voronkova L.M. Yavorskaya M.A. Yurchenkov A.N. Zheleznyak A.V. Zhukova N.V. Zinkevich M.V. Авагимян К.Л. Азанов А.З. Анохина Е.П. Антошкина М.И. Ахматова А.М. Ахметьянова А.Е. Бабина К.Г. Балдин П.Л. Богачева Д.В. Богачева М.В. Борзяница С.М. Бохян Б.Ю. Буйденок Ю.В. Булацкая А.О. Бурова О.С. Ващенко В.А. Волконский М.В. Воронкова Л.М. Геворкян А.А. Гольдшмидт П.Р. Горшенина М.Н. Демченкова М.В. Дергузов А.В. Дешкина Т.И. Джентемиров С.К. Дидук О.В. Дмитроченко М.В. Думбрава Р.А. Емельянов С.А. Ершова М.В. Ерёмушкин М.А. Железняк А.В. Зафирова М.А. Зефирова М.Ю. Зикиряходжаев А.Д. Зинькевич М.В. Иванилов К.Ю. Исаев А.А. Казьмин А.И. Каприн А.Д. Кирсанов К.И. Комоза Ю.В. Кондратьев К.М. Кончугова Т.В. Копанев А.С. Корниенко Т.И. Косталанова Ю.В. Крючкова Е.И. Кузеванова Е.А. Лебедева Л.Н. Лесовая Е.А. Ли Я.А. Лозовская Ю.А. Лухманова Д.А. Лушникова А.А. Мазур Н.С. Макарова М.А. Малейко М.Л. Маркина П.М. Маркович А.А. Маштапа В.В. Межуева А.О. Мироненкова Я.А. Миронов О.В. Митапов Ж.С. Мищенко А.А. Молодык А.А. Мурзина Ю.И. Мусаева Х.С. Наровенкова К.В. Обухова О.А. Овсиенко Е.Н. Оглоблин А.Н. Орлов С.А. Орлова С.А. Осодоева С.Н. Парсаданова Э.Л. Пеганова Е.В. Перминова М.С. Перминова М.С. Петрухненко В.А. Пимонова И.С. Погребняков И.В. Польшина Н.И. Пономаренко Г.А. Поспелов В.И. Прокопенко И.А. Радюкова И.М. Рамазанова М.С. Романов Д.С. Ружникова А.А. Сайдуллаева А.Ф. Сарибекян Э.К. Сафарова А.А. Сивунова И.Д. Симаненков К.Э. Синельников И.Е. Синельников И.Е. Скотников Р.А. Соболев М.М. Соловьева Е.П. Степанова А.М. Султанаев С.П. Султанбаев А.В. Сюсюкайлова О.А. Танцырев Д.А. Тарасов А.В. Таскина Д.К. Темирсултанова Т.Х. Тетерин А.А. Ткаченко Г.А. Тюгина Я.А. Тюлегенова М.Ж. Унгурян В.М. Утяшев И.А. Феденко А.А. Федченко А.К. Феоктистова П.С. Филоненко Е.В. Хабриева Х.М. Ходкевич А.В. Хуламханова М.М. Царева А.С. Цыганкова Н.С. Чермакова К.В. Чиркова Т.А. Чичканова А.С. Чкадуа Г.З. Шакурова Н.Р. Шахнович Е.Б. Шишкина В.С. Шишлина Н.И. Шумилкина Е.А. Эфендиева С.Н. Юрченко А.Е. Яворская М.А. Якубовская Р.И. иванов с.а.