Образование

Результаты деятельности

Всего: 17 статей, 1 тезисы доклада.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 1, Scopus: 19

Просмотреть публикации »

Соавторы: Болотина Л.В., Владимирова Л.Ю., Evstigneev I.V., Артамонова Е.В., Жукова Л.Г., Хасанова А.И., Коваленко Е.И., Mukhamedshin R.A., Ганьшина И.П., Строяковский Д.Л., Goldberg V., Mukhametshina G.Z., Ponomarenko D.M., Shaidorov M.V., Андреяшкина И.И., Колякина Е.В., Кузьмина Е.С., Манзюк Л.В., Осипов М.А., Сафин С.З., Сторожакова А.Э., Чернов И.С., Andreiashkina I.I., Cherniakova E.M., Kolokolov D.D., Kostalanova I.V., Koziakov A.E., Kozlov D.V., Manikhas A.G., Manziuk L.V. Marfutov V.V. Orlova R. Povyshev A.Y. Povyshev A.I. Shatokhina A.S. Shikina V.E. Shkodenko O.N. Авилов А.С. Агапова О.И. Антонова А.В. Василевская А.К. Волконский М.В. Горбунова А.И. Горбунова В.А. Демидов Л.В. Егоренков В.И. Зуева Е.В. Колоколов Ф.А. Миташок И.С. Орлова К.В. Пономаренко Д.С. Раевская Н.В. Ратнер Е.И. Саманева Н.Ю. Самойленко И.В. Сафарова А.А. Ситникова Е.Г. Тетерин А.А. Тихановская Н.М. Федянин М.Ю. Филоненко Д.В. Шайдоров М.В. Akopyan I. Belokhvostova A.S. Chang V.L. Chichkanova A.S. Evstigneeva I.V. Fadeeva N. Fakhrudinova O. Fasel N. Fedorov A.N. Feoktistova P. Frolova O.S. Gaisina E.A. Gil'mutdinova L.A. Itkin I.M. Itkin I.M. Iudina I.V. Ivanov A.N. Karandeeva T.V. Karandeeva T.V. Kazmin A.I. Khasanova A.I. Khasanova A.I. Khasanova A. Khrupalo O.V. Klement'eva T.P. Kolyadina I.V. Kolyadina I.V. Kovalenko E.I. Kramskaia L.V. Krymskaya O.V. Kuz'mina E.S. Levchenko N.V. Levchenko N.V. MIKHANOVSKAYA N. Maklashova S.A. Manikhas A.G. Marfutov V.V. Micshenko A. Mitashok I.S. Moiseenko F.V. Mukhametshina G.Z. Nersesov I. Novik A.V. Orlova S. Oskirko D.A. Ovchinnikova E. Ovchinnikova E.G. Petkau V.V. Ponomarenko D. Popova N.O. Popova N.O. Popova N.O. Prokof'eva E.P. Prokof’eva E.A. Protsenko S.A. Romanchuk O.V. Rzaev A.S. Semiglazova T.I. Semiglazova T.I. Shagina I.A. Shalaeva O. Shepel’ A.O. Sherstnev V.M. Shiliaeva L.A. Simolina E.I. Stradaeva I. Strakhova N.V. Sultanbaev A. Suslova I.R. Tiuvinova E.V. Tkachenko S.A. Tul'china E.A. Utyashev I.A. Vasilevskaya A. Vikhrova A.S. Volkonskiy M.V. Volkonsky M. Vorotilina L.V. Vorotilina L.V. Yurchenkov A.N. Zhiliaeva L.A. Zhilyaeva L.A. Zhukova N.V. sherstnev v.l. Абдельгафур А.М. Абрамова Н.А. Авагимян К.Л. Азанов А.З. Айвазов М.Т. Акопян А.А. Алексеев Б.Я. Амоев З.В. Анохина Е.П. Антонов Г.А. Антошкина М.И. Ахматова А.М. Ахметьянова А.Е. Бабина К.Г. Балдин П.Л. Белоногов М.И. Белухин С.А. Боброва Е.А. Богачева Д.В. Богачева М.В. Болотина Л.В. Борзяница С.М. Буланина И. ВАРЛАМОВ И.С. ВАРЛАМОВ С.А. Важенин А.А. Ващенко В.А. Владимиров В.И. Влиахметова Ч.Х. Волкова М.И. Волковский Н.Л. Воронкова Л.М. Воротилина Л.В. Гайсина Л.А. Гайсина Р.А. Гамаюнов С.В. Гарифуллина Глигоров Ж. Гольдшмидт П.Р. Горшенина М.Н. Демченкова М.В. Дергузов А.В. Дешкина Т.И. Джентемиров С.К. Дидук О.В. Дмитроченко М.В. Думбрава Р.А. Евсюкова О.И. Емельянов С.А. Ершова М.В. Жабина А.А. Железин О.В. Железняк А.В. Жуков Н.В. Загорская Л.А. Зафирова М.А. Зинькевич М.В. Зубенко В.А. Иванова Ф.Г. Имянитов Е.Н. КАБАНОВ С.Н. Казьмин А.И. Калпинский А.С. Калядина В.А. Карандеев А.В. Карандеев М.Р. Карпова А.С. Кирдакова Н.В. Коваленко Е.И. Колесников Г.П. Комоза Ю.В. Копанев А.С. Копыльцов Е.И. Корниенко Т.И. Корниецкая А.Л. Косарь Г.и. Косталанова Ю.В. Крючкова Е.И. Кузеванова Е.А. Кузнецова Е.А. Кулевская Е.В. Лебедева Л.Н. Лебединец А.А. Ледин Е.В. Леоненков С.Н. Ли Я.А. Лозовская Ю.А. Лунев И.А. Лухманова Д.А. Мазур Н.С. Майкопарова С.Ч. Малейко М.Л. Маркизов С.Н. Маркина П.М. Марфутов В.В. Матвеев В.Б. Матуров М.Р. Маштапа В.В. Межуева А.О. Меских А.В. Мироненкова Я.А. Миронов О.В. Митапов Ж.С. Мишина Ю.А. Мишугин С.В. Мищенко А.А. Моисеенко В.М. Морозов Д.А. Мурзина Ю.И. Мусаева Х.С. Мусаева Х.Н. Назарова В.В. Наровенкова К.В. Насхлеташвили Д.Р. Некрасова О.В. Новикова О.А. Нюшко К.М. Овсиенко Е.Н. Оглоблин А.Н. Одинцова М.В. Орлов А.Е. Орлов С.А. Орлова С.А. Осодоева С.Н. Пайчадзе А.А. Парсаданова Э.Л. Пеганова Е.В. Перминова М.С. Петенко Н.Н. Петрухненко В.А. Пимонова И.С. Повышев А.Ю. Польшина Н.И. Пономаренко Д.Е. Попова И.А. Прокопенко И.А. Прокофьев Е.П. Прокофьева Е.А. Радюкова И.М. Рамазанова М.С. Ружникова А.А. Рядинская Л.А. Сайдуллаева А.Ф. Саляхов и.с. Семиглазов В.Ф. Сивунова И.Д. Симаненков К.Э. Скотников Р.А. Смолина Е.П. Соболев М.М. Соловьева Е.П. Соснин М.И. Стативка О.А. Султанаев С.П. Султанбаев А.В. Суслова И.В. Сюсюкайлова О.А. Танцырев Д.А. Тарасов А.В. Таскина Д.К. Темирсултанова Т.Х. Туманян Г.С. Тюгина Я.А. Тюлегенова М.Ж. Тюляндин С.А. Фадеева Н.В. Федченко А.К. Федянин М.И. Феоктистова П.С. Хабриева Х.М. Харкевич Г.Ю. Ходкевич А.В. Хохлов С.В. Цыганкова Н.С. Чермакова К.В. Чернакова Е. Черняев В.А. Чиркова Т.А. Чичканова А.С. Чубенко В.Л. Шакурова Н.Р. Шахнович Е.Б. Шилкина В.А. Шишкина В. Шишкина В.С. Шубина И.Ж. Шумилкина Е.А. Шумский А.А. ЩЕРБИНИН А.В. Эфендиева С.Н. Юмшанов А.В. Юрченко А.Е. Яворская М.А. Якубов М.Р. Ямшанов А.В. крамская в.А. кузьмина е.е.