Образование

Результаты деятельности

Всего: 35 статей, 3 тезисов докладов, 1 книга, 4 доклада на конференциях, 2 патента.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 21, Scopus: 52

Просмотреть публикации »

Соавторы: Самойленко И.В., Федянин М.Ю., Демидов Л.В., Орлова К.В., Трякин А.А., Харкевич Г.Ю., Артамонова Е.В., Болотина Л.В., Владимирова Л.Ю., Новак А.В., Perminov E.V., Гамаюнов С.В., Стилиди И.С., Moiseenko F.V., Orlova R., Бесова Н.С., Жукова Л.Г., Кит О.И., Ратнер Е.И., Строганова А.М., Титова Т.А., Филиппенко М.Л., Шелыгин Ю.А., Юрченко А.Е., Абрамов М.Е., Жабина А.А., Жукова Н.В., КАРАБИНА Е.В., Мочалова А.С., Титова Т.А. Трофимова О.П. Тюляндин С.А. Andrievsckih M. Dranko S. Kudryavtseva A. Ponomarenko D. Protsenko S.A. Teletaeva G.M. Yukalchuk D. Zaberezhny I.A. Андриевских М.И. Белик А.Д. Кононец П.В. Повышев А.Ю. Попов М.И. Проценко С.В. Телетаева Г.М. Belik N. Elsnukaeva K. Panina M.V. Povyshev A.Y. Shubin V. Tjuljandin S. Tsimafeyeu I.V. Tsukanov A. Багрова С.Г. Ганьшина И.П. Горбунова В.А. Гордеева О.Г. Демидова И.А. Емельянов С.А. Имянитов Е.Н. Каннер Д.Ю. Лактионов К.К. Мещеряков А.Г. Моисеенко Ф.В. Мочалова А.А. Обаревич Е.К. Обаревич Е.С. Орлова Е.А. Перминова Е.М. Пономаренко Д.Е. Проценко С.А. Семиглазов В.Ф. Смолин А.В. Стаценко Г.Б. Тимошкина Н.Н. Юкальчук Д.Ю. Aa A.K. Agasiev M.A. Akhmadiyarova Y. Alessandro F. Argilés G. Aubel P. Chang V.L. Cherdyntseva N.V. Danielewicz I. Dan’ko S. Demidov Y. Demidova I.A. Elsnukaeva H.H. Evstigneev I.V. Fedorov A.N. Garcia-Alfonso P. Glynne-Jones R. Kanehisa A. Karpenko E. Kazmin A.I. Khanonina Е.К. Kirtbaya D.V. Komov D.V. Kroening H. Marfutov V.V. Mudunov А.М. Mukhametshina G.Z. Nersesov I. Novik A.V. Oskorbin I.A. Podolyakina А.I. Saunders M.P. Savelov N.A. Sekhniaidze D.D. Shagina I.A. Shemerovskiy A.K. Tkachenko S.A. Utyashev I.A. Van C.E. Vikhrova A.S. Volkonskiy M.V. Vorotilina L.V. Voscoboev M. Yurchenkov A.N. Zhukova N.V. Zinkina-Orikhan A.V. de Wouw A.J. АНАТОЛЬЕВНА7 Ц.Н. Авагимян К.Л. Авилов А.С. Агапова О.И. Азанов А.З. Акопян А.А. Алиев М.Д. Андреев А.В. Андреев С.Ю. Анохина Е.П. Антонова А.В. Антошкина М.И. Арзуманян А.Л. Ахматова А.М. Ахметьянова А.Е. Бабина К.Г. Баграташвили В.Н. Бакашвили О.А. Балдин П.Л. Белова Н.И. Боброва Е.А. Богачева Д.В. Богачева М.В. Болотина Л.В. Борзяница С.М. Бредер В.В. Василевская А.К. Ващенко В.А. Ведрова О. Вишневская Я.В. Владимиров В.И. Водолажский Д.И. Волковский Н.Л. Волконский М.В. Воронкова Л.М. Воротников И.К. Глигоров Ж. Гольдшмидт П.Р. Горбунова В.А. Горбунова В.А. Гордеева О.О. Горобцов Д.Н. Горохов А.А. Горшенина М.Н. Дворкин М.С. Демидова И.А. Демидова И.А. Демченкова М.В. Дергузов А.В. Дешкина Т.И. Джентемиров С.К. Дидук О.В. Дмитроченко М.В. Думбрава Р.А. Егоренков В.И. Ершова М.В. ЖУКОВА Л.Г. Железняк А.В. Жуков Н.В. Жукова Н.В. Загуменова Л.С. Зафирова М.А. Зейналова А.Р. Зинькевич М.В. Зуева Е.В. Ибрагимов Т.Р. Иванова Ф. Ионова Т.И. Казьмин А.И. Калинин А.Е. Калядина В.А. Карасева В.В. Карпенко Е.В. Карпенко Е.В. Карпова А.С. Кекеева Т.В. Коваленко Е.И. Колоколов Ф.А. Коломиец Л.В. Колякина Е.В. Комоза Ю.В. Копанев А.С. Корниенко Т.И. Королева И.А. Косталанова Ю.В. Крамчанинов М.М. Красильников С.Э. Крючкова Е.И. Кузеванова Е.А. Кулевская Е.В. Купаева И.Н. Лебедева Л.Н. Ледин Е.В. Ли Я.А. Лисянская А.С. Лозовская Ю.А. Лубенникова Е.В. Луд А.Н. Лунев И.А. Лухманова Д.А. Любченко Л.Н. МАНИХАС А.Г. Мазур Н.С. Малейко М.Л. Манзюк Л.В. Маркизов С.Н. Маркина П.М. Матвеев Д.А. Машина М.М. Маштапа В.В. Межуева А.О. Мироненкова Я.А. Миронов О.В. Митапов Ж.С. Мищенко А.А. Моисеенко В.М. Моисеенко В.М. Моляка Ю.К. Мурзина Ю.И. Мусаева Х.С. Назарова В.В. Наровенкова К.В. Насхлеташвили Д.Р. Никитина Т.И. Новикова Е.Г. Новикова О.А. Новожилова Е.Н. Овсиенко Е.Н. Оглоблин А.Н. Окружнова М.А. Орлов С.А. Орлова С.А. Оскорбин И.П. Осодоева С.Н. Ошейчик А.В. Панина М.В. Панина М.А. Парсаданова Э.Л. Пашкова Е.Н. Пеганова Е.В. Перминова М.С. Петенко Н.Н. Петрухненко В.А. Пимонова И.С. Польшина Н.И. Поляков А.П. Пономаренко А.Н. Пономаренко Д.С. ПорфирьевБ Н. Прокопенко И.А. Радюкова И.М. Рамазанова М.С. Реутова Е.В. Романов А.И. Ружникова А.А. Румянцева Е.А. Саевец В.В. Сайдуллаева А.Ф. Сайтбурханов Р.Р. Саманева Н.Ю. Саранцева К.А. Сарибекян Э.К. Сафарова А.А. Сендерович А.И. Сивунова И.Д. Симаненков К.Э. Ситникова Е.Г. Скотников Р.А. Смолин А.В. Смолин А.В. Смолин А.В. Соболев М.М. Соловьева Е.П. Соловьева Е.А. Сороколетов А.В. Соснин М.И. Стативка О.А. Степанова А.В. Сторожакова А.Э. Стрельникова Т.С. Султанаев С.П. Султанбаев А.В. Сысоева Т.А. Сюсюкайлова О.А. Танцырев Д.А. Таскина Д.К. Темирсултанова Т.Х. Тетерин А.А. Тимофеев И.В. Ткаченко Г.В. Тюгина Я.А. Тюлегенова М.Ж. Тюляндина А.С. Удовица Д.П. Утяшев И.А. Фадеева Н.В. Федин А.С. Федченко А.К. Феоктистова П.С. Филипенко М.Л. Филоненко Е.В. Хабриева Х.М. Харатишвили Т.К. Ходкевич А.В. Хохлов С.В. Хуламханова М.М. Цуканов А.С. Цыганкова Н.С. Черепанова Е.В. Чермакова К.В. Чиркова Т.А. Чичканова А.С. Чумаков И.В. Шакурова Н.Р. Шахнович Е.Б. Шипилова Э.С. Ширинкин в.Б. Шишкина В.С. Шубин В.П. Шубина И.Ж. Шумилкина Е.А. Шумский А.А. Эльснукаева Х.М. Эфендиева С.Н. Юмшанов А.В. Яворская М.А. Якубов М.Р. сакаева д.и. соавт с.