Образование

Результаты деятельности

Всего: 41 статья, 4 тезисов докладов, 3 книги, 1 диссертация, 1 учебный курс, 5 докладов на конференциях, 4 патента.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 52, Scopus: 160

Просмотреть публикации »

Соавторы: Дивашук М.Г., Жарикова А.А., Drapkina O.M., Klimushina M.V., Киселева А.В., ДРАПКИНА О.М., Сотникова Е.А., Pokrovskaya M.S., Skirko O.P., Курилова О.В., Мясников Р.П., Корецкий С.Н., Мершина Е.А., Синицын В.Е., Шальнова С.А., Харлап М.С., Ershova A.I., Куценко В.А., Раменский В.Е., Хлебус Э.Ю., Boytsov S.A., Киселева А.А., Куликова О.В., Brodehl A., Ershova A.I., Milting H., Slominskii P.A., Sotnikova E.A., Вяткин Ю.В., СКИРКО О.П. Стамбольский Д.В. Khlebus E.Y. Stanasiuk C. Zaicenoka M. Басаргина Е.Н. Ершов А.Г. Ефимова И.В. Пилюс П.С. Malyshev P. Бочков В.Н. Ефимова И.А. Жарикова А.Ю. Кухарчук В.В. Малышев П.П. Моисеев С.В. Новиков П.И. Angarsky R.K. Bulanov N. Gerull B. Gumanova N.G. Gummert J. Klingel K. Kudryavtseva M.M. Kukharchuk Laser K.T. Limonova A.S. Pohl G.M. Pokrovskaya M.S. Slominsky P. Smetnev S.A. Snigir E.A. Snigirevskaya E.S. Stein S.E. Андреенко Е.Ю. Балацкий А.В. Барский В.И. Блохина А.Д. Зотова Е.Д. Каштанова Д.А. Куликова О.Г. Курилова О.А. Лалаянц М.Р. Макаревич П.И. Метельская В.А. Петухова А.М. Самоходская Л.М. Сдвигова Н.А. Сломинский П.А. Ткачук В.А. Филатова Д.А. Яровая Е.Б. Abisheva A. Akinshina A. BARSKIY V. BLOKHIN A. Balanovsky O.P. Belova O.A. Belyaev V.E. Borisova A.L. Bukaeva A. Derendyaev A.B. Dobretsov N.L. Doludin Y. Glotov A.S. Gol'dshtein D.V. Granstrem O.K. Grivtsova L.Y. Gärtner A. Gärtner A. Gärtner A. Hasanova Z.B. Kabaeva N.V. Kaprin A.D. Kapustin A.N. Kiseleva A.V. Kiseleva A. Klauke B. Klauke B. Komissarchik Y.Y. Kudryavtseva M. Kukharchuk V. LANKIN V. Litvak M.L. Malyshev P. Maris P. Mesyats G.A. Mikova V. Muromtseva G.A. Pokhilenko N.P. Puzyrev V. RYZHKOV V.V. Rachkova S.A. Revazyan K.Z. Semenenko T.A. Shevtsov A.B. Skoblov M.Y. Sotnikova E.A. Sotnikova Е.A. Sparber P.A. Sukhorukov V.S. Tikhase A.K. Vernikovskiy V. Voevoda M.I. Zyatenkova E.V. Zykov A.O. АСХАБОВ А.М. АФТАНАС Л.И. Аблуллаев С.М. Акиньшина А.И. Астахов А.С. Ацамба Ф.М. БОРИСОВ А.Л. БУРЦЕВ И.Н. Бакланов П.Я. Бектимирова Н.Н. Благова О.В. Блохин А.В. Богданов Бойцов С.А. Борунков Ю.Ф. Бочковская А.В. Бузник В.М. Букшева А.А. Бутаева А.Т. Вайншток А.П. Величко А.А. Винокуров В.В. ГАНДАЕВА Л.А. Гальцева О.А. Гитис В.Г. Глаголев В.С. Глотов В.Ю. Глуханюк Е.В. Горячев Н.А. Давыдов И.П. Девятова С.В. Дмитриева Н.К. Долудин Ю.В. Дякин А.Ю. Ершова А.И. Ершова И.И. Ефименко А.Ю. Жарикова А.В. Зелёный Л.М. Зыкова А.С. Зятенкова Е.В. Иванов Б.А. Игнатович А.Н. КАНТЕМИРОВ В.Д. КОЛОМЕЙЧЕНКО В.В. КОШУРИНА А.А. Каблов Е.Н. Кантеров И.Я. Кириллина С.А. Киселева А.А. Киселева А.А. Китинов Б.У. Козлова В.А. Конторович А.Э. Корнилов С.А. Костылев П.Н. Крапивнер С.Р. Красников А.Н. Крылов А.В. Кудрявцева М. Кудрявцева М.А. Кузнецов С.Н. Куликова О.В. Лапина З.Г. Лобковский Л.И. МАЛЫШЕВСКИЙ В.А. МИНЮК П.С. МУШНИКОВА С.Ю. Макаров В.В. Макаров Е.А. Максимов А.Л. Марахонов А.В. Матишов Г.Г. Маштаков Я.В. Микова В.М. Митрофанов С.И. Можейко Н.П. Мокринский М.Г. Муравьева А.В. НОВОСЕЛЬЦЕВ Е.М. Навлицкая Г.Б. Никитина Л.А. Никитюк Т.Г. Никонов К.И. Новиков М.П. Новикова Н. Овсиенко Ф.Г. Орлов С.М. Орёл Е.В. Павленко В.И. Павлович З.А. Пивнева Е.А. Попов А.С. Попов С.В. Радугин А.А. Рожкова Т.А. Рожнов В.В. Романенко Г.А. Романов М.Е. САГАРАДЗЕ В.В. СЕМЕНИХИН Я.Н. СТОНИК В.А. Савельев В.Н. Сафронова А.Л. Семенова Т.Н. Стрижаков Л.А. Тажуризина З.А. Татаркина А.И. Ткачев С.С. Трефилов В.А. Трофимова З.П. Фаддеев Л.Д. Флинт М.В. Хабриева А. Ханчук А.И. Цветков Ю.В. Чазова И.Е. Шальнов С.А. Шевченко А.О. Щербакова Н.Н. Щербакова Н.И. Юдин В.С. Юдин С.М. Юринская В.Е. Яблоков И.Н. Яковлев В. Яковлев Н.Г. Ярцева А.С. петров и.с.