Образование

Результаты деятельности

Всего: 37 статей, 4 тезисов докладов, 1 книга, 5 докладов на конференциях, 4 патента.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 5, Scopus: 11

Просмотреть публикации »

Соавторы: Андронова Н.В., Трещалина Е.М., Николаев А.Л., Гопин А.В., Мещеряков А.А., Божевольнов В.Е., Архири П.П., Ганьшина И.П., Жукова Л.Г., Стилиди И.С., Никулин М.П., Артамонова Е.В., Коган Б.Я., Goldberg V., Болотина Л.В., Бохян Б.Ю., Владимирова Л.Ю., Калядина В.А., Лубенникова Е.В., Раевская Н.В., Ворожцов Г.Н., Гордеева О.Г., Калия О.Л., Колобанова Е.С., Хохлов С.В., Bozhevol’nov V.E., Cherniakova E.M., Evstigneev I.V., Kolokolov D.D., Kostalanova I.V. Manikhas A.G. Manziuk L.V. Nerd K.-. Nosov D.A. Ponomarenko D.M. Shaidorov M.V. Shatokhina A.S. Shkodenko O.N. Абдуллаев А.Г. Алиев М.Д. Вышинская Е.И. Герасимова Г.К. Горбунова А.И. Горбунова В.А. Демидов Л.В. КАРАБИНА Е.В. Киселевский М.В. Коваленко Е.И. Колякина Е.В. МАНИХАС А.Г. Мазина С.Е. Мазуренко Н.Н. Манзюк Л.В. Мелихов И.В. Михайлова И.Н. Носов Д.А. Осипов М.А. Сафин С.З. Синюкова Г.Т. Тихановская Н.М. Чернов И.С. Andreiashkina I.I. Baryshnikov A.Y. Belokhvostova A.S. Belov V.A. Chichkanova A.S. Garanina O. Gil'mutdinova L.A. Itkin I.M. Itkin I.M. Iudina I.V. Ivanov A.N. Karandeeva T.V. Kazantseva M.A. Khasanova A.I. Kholtygin A.F. Khorosheva E.V. Khrupalo O.V. Klement'eva T.P. Komov D.V. Kovalenko E.I. Koziakov A.E. Kozlov D.V. Kuz'mina E.S. Levchenko N.V. Levchenko N.V. Maklashova S.A. Marfutov V.V. Mescheryakov A.A. Mitashok I.S. Morozevich G.E. Mukhametshina G.Z. Mukhametshina G.Z. Ovchinnikova E.G. Petkau V.V. Poddubnaya I.V. Popova N.O. Popova N.O. Povyshev A.Y. Povyshev A.I. Prokof'eva E.P. Romanchuk O.V. Ryabishina O.E. Rybalchenko O. Rzaev A.S. Semiglazova T.I. Semiglazova T.I. Sherstnev V.M. Shikina V.E. Stepanova E.V. Strakhova N.V. Suraeva N.I. Tiuvinova E.V. Tul'china E.A. Zhilyaeva L.A. Абгарян М.Г. Абрамов М.Е. Абу-Хайдар О.Б. Алиев Т.З. Андреева Ю.Ю. Анисимова Н.Д. Анисимова Н.Ю. Анурова О.А. Баженов В. Божевольнов В.Е. Борисова Е.И. Борисова Е И. Буланина И. Важенин А.А. Ви Э. Вишневская Я.В. Владимиров В.И. Власенко Р.Я. Вышинская Г В. Гаврилов Л.Р. Гай В.Ю. Гайсина Л.А. Гордеева О.Ф. Гуторов С.Л. Добаткин С.В. Дробот Н.Ц. Железный М.В. Калия О.Л. Карандеев А.В. Киргизов К.И. Ковалевский Е.Е. Коваленко Е.И. Козлов Н.А. Коледина К.Ф. Комов Д.В. Кондратьева О.Е. Королёва И.А. Кувшинов Ю.П. Кузьмина Е.С. Кукуев А.А. Луд А.Н. Лушникова А.А. Малихова О.А. Мартыненко Н.Н. Медведева Б.М. Мещеряков Никулин А.А. Миченко А.В. Морозов Д.А. Морозова Л.Ф. Неред С.Н. Нифантьев Н.Э. Новрузов К.М. Одарюк О.А. Орлов А.Е. Петкау В.В. Пономаренко Д.Е. Пономаренко Д.С. Просвирнин Д.В. РОТОБЕЛЬСКАЯ Л.Е. Рудин В.Н. Рыбальченко И.В. Сагайдак И.В. Северин А.В. Сингин А.С. Ситдикова С.М. Соломко Э.Ш. Степанян Н.Г. Суслова И.В. Табачкова Н.Ю. Тарасов А.В. Трещалин И.М. Туманян Г.С. Хасанова А.И. Хорошева Е.В. Цыганова И.В. ЧЕРНОГЛАЗОВА Е.В. Чижиков Чикилева И.О. Ширин А.Д. Шишкина В. крамская в.А.