Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2020 стажировка РУДН (Россия)
  • 2012 д.б.н. Видовой состав и структура популяций возбудителей фитофтороза и альтернариоза картофеля и томата

Результаты деятельности

Соавторы: Кокаева Л.Ю., Чудинова Е.М., Побединская М.А., Кутузова И.А., Белосохов А.Ф., Александрова А.В., Дьяков Ю.Т., Ярмеева М.М., Белов Г.Л., Апрышко В.П., Крутяков Ю.А., Кузнецова М.А., Балабко П.Н., Милютина Д.И., Анисимов Б.В., Близнюк У.А., Борщеговская П.Ю., Зейрук В.Н., Хуснетдинова Т.И., Черняев А.П., Жеребин П.М., Зейрук В.Н., Кузнецова М.А., Кубарев Е.Н., Statsyuk N.V., Астайкина А.А., Козловский Б.Е., Мыца Е.Д., Романова С.С., Студеникин Ф.Р. Еланский А.С. Миславский С.М. Пшеченков К.А. Kozlovsky B.E. Platonov V.A. Авдюхина В.М. Берёзов Ю.И. Дедов А.Г. Денисов А.Н. Илюшин А.С. Левин И.С. Пляхневич М.П. Симаков Е.А. Шкункова Т.А. Юров Д.С. Албантов Г.П. Алимов А.С. Игнатов А.Н. Козловская И.Б. Николаев А.В. Партоев К. Плуталов П.Н. Санджиева Д.А. Склярова Н.П. Усков А.И. Шоба С.А. Filippov A.V. Kudryavtzeva N.N. Валуева Т.А. Васильева С.В. Деревягина М.К. Курчаев М.Л. Мальцев С.В. Проничева И.С. Рыжкин Д.В. Смирнов А.Н. Стацюк Н.В. Цинделиани А.А. Яшина И.М. Elansky A.S. Mita E.D. Алябина И.О. Белугин А.Ю. Блинцов А.Н. Бусленко А.В. Варицев Ю.А. Варицева Г.П. Долгова А.В. Долженко В.И. Завриев С.К. Загоруйко М.В. Зайчик Б.Ц. Ишханов Б.С. Кибальник О.П. Кирпичников М.П. Климов А.И. Комаров А.Б. Кудринский А.А. Лаврова О.И. Лисичкин Г.В. Лихачев А.Н. Морозова Е.В. Прокопьева К.О. Ромашкин Р.А. Семенюшкин Д.А. Скоков Д.А. Сколотнева Е.С. Смирнов А.Н. Смирнов А.Н. Уланова Т.И. Филиппов А.В. Хомяков Д.М. Цветнов Е.В. Черкашина Н.Ф. Якушева Т.Е. Dolgova A.V. Kah M.O. Kozlovskaya I.N. Morozova E.V. Ryazantsev D.Y. Азаркович М.И. Андреева И.П. Багирова С.Ф. Батурина Л.К. Белова Е.В. Бурова А.А. Бухманова А.А. Варзарь С.М. Гаспарян И.Н. Гаспарян Ш.В. Голозубов О.М. Григоренко В.Г. Григорович И.А. Гриценко В.В. Долгов А.М. Дъяков Ю.Т. Жевора С.В. Калнин Т.Г. Кокаева З.Г. Кондратьева Е.Г. Кузнецов В.А. Курчаев М.Л. Ламанов С.В. Макаров О.А. Марахова Н.А. Матвейчук И.В. Николаева А.А. Осипов А.П. Перцев А.С. Петрунина Я.В. Рогожин А.Н. Розанов В.В. Романенков В.А. Саттаров Б.В. Синицын А.П. Смагин А.В. Софьин А.В. Фабричнова А.А. Федотова Л.С. Цветкова Ю.В. Шведунов В.И. Шеин С.А. ЯШИНА И.М. Albert D. An Z.L. BabenkoV V. Bairambekov S.B. Belov G.M. Bukato O. Burova A.A. Davydenkova O.N. Dmitry M. ELANSKY A. Fesenko I. Fesenko I. Fry W. Golub N. Grafskaia K.N. Grekova A.B. Gribova T. Gvozdeva E.L. Il’ina N.Y. Kharlampieva D.D. Klimina K. Kurchaev M.L. Lazarev V. Litvinov U.U. Lyapina I. Mamaeva A. Mislavskiy S. Mollaev T. Morozova E.N. Mukabenova B.A. Nikolaev A. Percev A.S. Petrunina Y.V. Pronicheva I. Pshechenkov K.A. Russo P.L. Semeniushkin D. Shaw D.S. Shergaziev U.A. Smart C. Smetanina T. Smirnova I. Tsindeliani A. Udovichenko A.N. Ulanova T.I. Valeva E.V. Vedmedenko D.V. Veselovsky V. Vladislav P. Zaitchik B.T. Zeyruk V.N. Zgoda V.G. Абдулханова Д.Р. Авдеев М.В. Азаркина Г.Н. Аксенов И.В. Аматханова Ф.Х. Андреев Н.И. Арианова Е.А. Багирова С.Ф. Балджиев А.С. Барышникова Г.В. Батчимег М. Беликов И.Б. Белоусов А.В. Березина Е.В. Берестецкий А.О. Берестецкий А.О. Берёзов А.Ю. Бессонов В.В. Бойко Ю.П. Бонарцев А.П. Бондаренко Е.В. Брагина И.В. Бреннинкмейер К.А. Букликова Н.Н. Бусько И.И. Бутенко И.О. Бутенко К.О. В Б.М. Вайсфлог Л. Вартайнен Е. Васильева С.В. Васильева С.В. Веденин А.Н. Ведмеденко Д.В. Воронина Е.Ю. Воронов Н.В. Гаппаров М.М. Гендриксон О.Д. Гмошинский В.И. Гмошинский И.В. Говорун В.М. Голицын Г.С. Голубев С.С. Горбачева А.Ю. Горчаков Г.И. Грандберг И.Г. Грекова А.Б. Грисенко А.М. Гуркина Т.А. Демидов В.В. Демин В.В. Дзантиев Б.Б. Доева Л.Ю. Еланский Н.Ф. Елохов А.С. Ерохова М.Д. Есафова Е.Н. Желтикова Т.М. Жердев А.В. Жерников К.В. Журомский Г.К. ЗАЙЦЕВ А. Завистяева Т.Ю. Загирова Д.Р. Заикин Б.А. Зайчик Б.Т. Звягинцев П.С. Зейналов О.А. Иванов В.Т. Иванюк В.Г. Игаев А.И. Казак А.А. Казыдуб Г.В. Каменецкая О.В. Карева О.В. Карниз А.А. Карпова Д.В. Кивраки Д. Кириллова В.А. Киселев С.В. Князев А.И. Козлова А.А. Козлова Е.К. Козловский А.Н. Козырева А.М. Комаров А.Б. Комбарова С.П. Кондаков Н.С. Кононогов С.А. Контобойцева А.А. Конюшкова М.В. Копейкин В.М. Коршунов А.В. Костарев И.А. Коффей М.Д. Красильников П.В. Крикуненко А.С. Крутцен П. Кузнецов С.А. Кулаковская Т.В. Куокка С. Кутузова Н.А. Лаврова О.В. Ладыгин А.В. Лазарев В.Н. Леванцевич И.В. Левицкий С.А. Лекомцева С.Н. Ли М.Ю. Лисицына Л.В. Литвинов Ю.Ю. Лукин Н.Д. Ляпина И.Н. Мазурин Е.С. Макаров В.А. Малеева Ю.В. Мальцев В.В. Мамаева А.С. Манохина А.А. Масюк Ю.А. Мелешин А.А. Моисеенко К.Б. Молчанова Е.Я. Мунхзул Т. Муравьева Е.В. Назаренко Д.В. Николаева О.В. Обвинцев Ю.И. Оберландер Е. Овес Е.В. Овчинникова М.Ф. Онищенко Г.Г. Павлова В.Н. Пакина Е.Н. Панина Н.Н. Панкратова Н.В. Передеряев О.И. Перова И.А. Петухов С.Н. Полин В.Д. Полина В.Д. Полинова А.И. Полушкин Л.Б. Полуэктова Е.В. Полуэктова Е.В. Постыляков О.В. Прямов С.Б. Пунсалпаамуу Г. Путц Е. Равин Н.В. Раппопорт А.В. Распопов Р.В. Рогожин Б.Е. Ромашкин П.А. Рыбальский Н.Г. Саджиева Д.А. Садовникова Н.Б. Самоходская Л.М. Сапанов П.М. Сапанова С.А. Сафармади М. Сафенкова И.В. Сафронов A.Н. Сеитов С.К. Сенин Д.С. Скоков Д.Н. Скороход А.И. Сметанина Т.И. Соловченко А.Е. Спиглазова С.Ю. Старовойтов В.И. Старовойтова О.А. Сташевски З. Строков А.С. Сурганова Т.В. Сурина Т.А. Тананова О.Н. Тарасова О.А. Трошина Н.Г. Тульчеев В.В. Турнбулл Д.С. Тутельян В.А. Удовиченко А.Н. Ускова Л.Б. Фарукшина К.Т. Филиппов А.В. Филиппов С.Н. Филиппова А.С. Филиппова Г.И. Харченко Н.А. Хользингер Р. Хотимченко С.А. Хёрст Д.Ф. Цейц М.А. Чепурных В.В. Чистова О.А. Чугунов В.С. Шабанов А.Э. Шайтан К.В. Шатилова О.Н. Шенфельд К.П. Шипелин В.А. Шмыгля И.В. Шульга П.С. Шумакова А.А. Шумский Р.А. Элкинс Д.В. Юрлова С.М. Яковлев А.С. Япрынцев А.Д. Ярославов А.А.