Образование

Результаты деятельности

Всего: 18 статей, 2 тезисов докладов, 4 доклада на конференциях, 1 патент.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 3, Scopus: 67

Просмотреть публикации »

Соавторы: Мешков А.Н., Дивашук М.Г., Klimushina M.V., ДРАПКИНА О.М., Киселева А.В., Курилова О.В., Drapkina O.M., Pokrovskaya M.S., Skirko O.P., Жарикова А.А., Шальнова С.А., Киселева А.А., Раменский В.Е., СКИРКО О.П., Хлебус Э.Ю., Ershova A.I., Ershova A.I., Pokrovskaya M.S., Slominskii P.A., Мясников Р.П., Khlebus E.Y., Горюнов Д.В., Ершов А.Г., Ефимова И.А., Ефимова И.В., Жарикова А.Ю., Корецкий С.Н., Мершина Е.А., Синицын В.Е., Троицкий А.В. Харлап М.С. Boytsov S.A. Brodehl A. Milting H. Slominsky P. Блохина А.Д. Вяткин Ю.В. Горюнова С.В. Жарикова А.В. Зотова Е.Д. Куликова О.Г. Курилова О.А. Лимонова А.С. Петухова А.М. Сломинский П.А. Abisheva A. Akinshina A. BARSKIY V. Bukaeva A. Doludin Y. Gerull B. Gummert J. Gärtner A. Hasanova Z.B. Kiseleva A. Klauke B. Klingel K. Kudryavtseva M. Kukharchuk V. Laser K.T. Limonova A.S. Malyshev P. Maris P. Meshkov A.N. Mikova V. Pohl G.M. Smetnev S.A. Snigir E.A. Stanasiuk C. Stein S.E. Zaichenoka M. Zyatenkova E.V. БОРИСОВ А.Л. Басаргина Е.Н. Благова О.В. Блохин А.В. Бойцов С.А. Бутаева А.Т. Глуханюк Е.В. Долудин Ю.В. Ершова А.И. Зайченока М. Зятенкова Е.В. Каштанова Д.А. Киселева А.А. Козлова В.А. Кудрявцева М. Куликова О.В. Куликова О.В. Куценко В.А. Логачёва М.Д. Макаров В.В. Митрофанов С.И. Муравьева А.В. Овэс Е.В. Пилюс П.С. Поливанова О.Б. Попов С.В. Рожкова Т.А. Сиволапова А.Б. Шеремет А.Б. Юдин С.М. москаев е.в.