Образование

Результаты деятельности

Всего: 19 статей, 2 тезисов докладов, 3 доклада на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 42, Scopus: 61

Просмотреть публикации »

Соавторы: Стражеско И.Д., Юдин С.М., Boytsov S.A., Tkacheva O., Ткачева О.Н., Владимир Н.А., Джуманиязова И.Х., Мамчур А.А., Юдин В.С., КОТОВСКАЯ Ю.В., Matkava L.R., Sharashkina N.V., Акопян А.А., Дудинская Е.Н., Ерема В.В., Кескинов А.А., Рунихина Н.К., Akasheva D., Brailova N.V., Drapkina O.M., Isaikina O., Kraevoy S.A., Kruglikova A.S., Plokhova E.V., Pokrovskaya M.S., Popenko A., Pykhtina V.S., Snigir E.A., Tyakht A.V., Vygodin V. Дивашук М.Г. Краевой С.А. Макаров В.В. Макаров В.В. Маткава Л.Р. Мешков А.Н. Озеров К.Р. Скворцов Д.А. Сутулова Е.Р. Akinshina A.I. Akinshina A. Beloshevskaya O. Bukaeva A. Dudinskaya E.N. Ershova A.I. Ershova A.I. Fedintsev A. Gomyranova N.V. Hasanova Z.B. Ivanets T.Y. Keskinov A.A. Klimenko N. Kotovskaya Y. Kukharchuk V. Limonova A.S. Lisovaya D. Malyshev P. Maytesyan L. Mikova V. Ostapenko V. Pokrovskaya M.S. Skirko O.P. Zagainova A. Абрамов И.С. Акиньшина А.И. Акопян A.A. Алексеев Д.А. Байдакова Г.В. Баранова А. Басаргина Е.Н. Белошевская О.А. Блохина А.Д. Букшева А.А. ГАНДАЕВА Л.А. Головичева В.В. Гусакова М.С. Жарикова А.А. Зеленова Е.А. Зеленова Е.А. Зоров Д.Б. Зотова Е.Д. Иванов М.В. Иванов М.А. Иванова Л.С. Игнатьева О.В. Киселева А.А. Корецкий С.Н. Краевой С.A. Куликова О.В. Курилова О.В. Майтесян Л.В. Макаревич П.И. Масленникова Г.Я. Мачехина Л.В. Мершина Е.А. Метельская В.А. Микова В.М. Митрофанов С.И. Москалев А.А. Мясников Р.П. Остапенко В.С. Петухова А.М. Пилюс П.С. Плотников Е.Ю. Попков В.А. Ракова В.Ф. Раменский В.Е. Рожкова Т.А. Румянцева A.M. Румянцева А.М. Силачёв Д.Н. Синицын В.Е. Сотникова Е.А. Сухих Г.Т. Тараскина А.С. Терехов М.В. Ткачева O.Н. Харлап М.С. Юдин С.M. Яковчик A.Ю. Яковчук А.Ю.