Zhukov V.A.

Zhukov V.A.

Соавторы: Avrorin A.V., Bannasch R., Belolaptikov I.A., Bogorodsky D., Brudanin V.B., Danilchenko I.A., Doroshenko A.A., D’Yachok A.N., Fialkovskii S.V., Gafarov A.R., Gress T., Kebkal K.G., Kebkal O.G. показать полностью..., Konischev K., Koshechkin A.P., Koshel F.K., Kulepov V.F., Kuleshov D.A., Lyashuk V., Panfilov A.I., Pan’kov G.L., Pliskovskii E.N., Rjabov E.V., Shaibonov B.A., Sheifler A., Shelepov M.D., Tabolenko V., Tarashanky B., Аврорин А.Д., Миргазов Р.Р., Осипова Э.А., Скурихин А.В., Ainutdinov V.M., Domogatsky G.V., Milenin M.B., ЗУРБАНОВ В.Л., Коробченко А.В., Кочин А.В., Смагина Т.И., Яковлев С.А., Budnev N.M., Suvorova O.V., Zagorodnikov A.V., Honz Z., Honz Z., Rozinov M., Aynutdinov V.M., Duginov V.N., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko O.N., Golubkov K., Grebinnik V.G., Gritsaj K.I., Krivosheev I.A., M I.R., M I.R., M I.R., Mamedov T.N., Olshevsky V., Pomjakushin V.Y., Ponomarev A.N., Rozanov M.I., Буднев Н.М., Кожин В.А., Никифоров В.Н., Серопегин Ю.Д., Яковлев С.А.

6 статей, 1 тезисы доклада

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 13, Scopus: 15

IstinaResearcherID (IRID): 3707462

Деятельность