Образование

Результаты деятельности

Всего: 6 статей, 1 тезисы доклада.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 13, Scopus: 18

Просмотреть публикации »

Соавторы: Avrorin A.V., Bannasch R., Belolaptikov I.A., Bogorodsky D., Brudanin V.B., Danilchenko I.A., Doroshenko A.A., D’Yachok A.N., Fialkovskii S.V., Gafarov A.R., Gress T., Kebkal K.G., Kebkal O.G., Konischev K., Koshechkin A.P., Koshel F.K., Kulepov V.F., Kuleshov D.A., Lyashuk V., Panfilov A.I., Pan’kov G.L., Pliskovskii E.N., Rjabov E.V., Shaibonov B.A., Sheifler A., Shelepov M.D., Tabolenko V., Tarashanky B., Аврорин А.Д., Миргазов Р.Р. Осипова Э.А. Скурихин А.В. Ainutdinov V.M. Domogatsky G.V. Milenin M.B. ЗУРБАНОВ В.Л. Коробченко А.В. Кочин А.В. Смагина Т.И. Яковлев С.А. Budnev N.M. Suvorova O.V. Zagorodnikov A.V. Honz Z. Honz Z. Rozinov M. Aynutdinov V.M. Duginov V.N. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko O.N. Golubkov K. Grebinnik V.G. Gritsaj K.I. Krivosheev I.A. M I.R. M I.R. M I.R. Mamedov T.N. Olshevsky V. Pomjakushin V.Y. Ponomarev A.N. Rozanov M.I. Буднев Н.М. Кожин В.А. Никифоров В.Н. Серопегин Ю.Д. Яковлев С.А.