Kuleshov D.A.

Kuleshov D.A.

Соавторы: Avrorin A.V., Bannasch R., Belolaptikov I.A., Brudanin V.B., Fialkovskii S.V., Gafarov A.R., Gress T., Kebkal K.G., Kebkal O.G., Konischev K., Koshechkin A.P., Kulepov V.F., Pan’kov G.L. показать полностью..., Pliskovskii E.N., Rjabov E.V., Shaibonov B.A., Shelepov M.D., Tabolenko V., Аврорин А.Д., Миргазов Р.Р., Осипова Э.А., Domogatsky G.V., Doroshenko A.A., Milenin M.B., Bogorodsky D., Danilchenko I.A., D’Yachok A.N., Koshel F.K., Sheifler A., Tarashanky B., ЗУРБАНОВ В.Л., Коробченко А.В., Скурихин А.В., Ainutdinov V.M., Lyashuk V., Panfilov A.I., Смагина Т.И., Zagorodnikov A.V., Honz Z., Suvorova O.V., Кочин А.В., Яковлев С.А., Budnev N.M., Zhukov V.A., Golubkov K., Honz Z., Rozanov M.I., Dzhilkibaev Z.A., Буднев Н.М., Кожин В.А., Aynutdinov V.M., Rozinov M., Яковлев С.А., Balkov E.V., Bortnikova S.B., Dvornicky R., Dyad’kov P.G., Fajs L., Gaponenko O.N., Manshtein A.K., Molodin V.I., Pozdnyakova O.A., Rushai V.D., Simkovic F., Stekl I., Tarashanski B.A., Дьячок А.Н., Казанский А.Ю., Карамов Э.В., Козликин М.Б., Матасова Г.Г., Панфилов А.И., Перевалов А.А., Сафронов Г.Б., Яковлев С.Г., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Zh A.M., Epov M.I., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Karin Y.G., M I.R., M I.R., M I.R., Rubzov V.Y., Sorokovikov M.N., Sorokovikov M.N., Yu R.V., Эпов М.И.

14 статей, 6 докладов на конференциях

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 21, Scopus: 53

IstinaResearcherID (IRID): 38512365

Деятельность