Kuleshov D.A.

Kuleshov D.A.

Соавторы: Avrorin A.V., Bannasch R., Belolaptikov I.A., Brudanin V.B., Fialkovskii S.V., Gafarov A.R., Gress T., Kebkal K.G., Kebkal O.G., Konischev K., Koshechkin A.P., Kulepov V.F., Pan’kov G.L. показать полностью..., Pliskovskii E.N., Rjabov E.V., Shaibonov B.A., Shelepov M.D., Tabolenko V., Аврорин А.Д., Осипова Э.А., Domogatsky G.V., Doroshenko A.A., Milenin M.B., Bogorodsky D., Danilchenko I.A., D’Yachok A.N., Koshel F.K., Lyashuk V., Mirgazov R.R., Sheifler A., Tarashanky B., Коробченко А.В., Скурихин А.В., Ainutdinov V.M., Panfilov A.I., ЗУРБАНОВ В.Л., Смагина Т.И., Кочин А.В., Honz Z., Suvorova O.V., Zagorodnikov A.V., Яковлев С.А., Budnev N.M., Zhukov V.A., Dzhilkibaev Z.A., Golubkov K., Honz Z., Rozanov M.I., Буднев Н.М., Кожин В.А., Aynutdinov V.M., Rozinov M., Яковлев С.А., Balkov E.V., Bortnikova S.B., Dvornicky R., Dyad’kov P.G., Fajs L., Gaponenko O.N., Manshtein A.K., Molodin V.I., Pozdnyakova O.A., Rushai V.D., Simkovic F., Stekl I., Tarashanski B.A., Yu R.V., Дьячок А.Н., Казанский А.Ю., Карамов Э.В., Козликин М.Б., Матасова Г.Г., Миргазов Р.Р., Панфилов А.И., Перевалов А.А., Сафронов Г.Б., Яковлев С.Г., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Epov M.I., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Karin Y.G., M I.R., M I.R., M I.R., Sorokovikov M.N., Sorokovikov M.N., Zagorodnikov and V L Zurbanov A.V., Эпов М.И.

14 статей, 6 докладов на конференциях

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 17, Scopus: 43

IstinaResearcherID (IRID): 38512365

Деятельность